Sołectwa


Gmina obejmuje obszar o powierzchni 5.626 ha i w jej skład wchodzą następujące sołectwa:

  • Czernichów
  • Międzybrodzie Bialskie
  • Międzybrodzie Żywieckie
  • Tresna
 

Jednostki pomocnicze tworzone są na podstawie uchwały rady gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

Statut jednostki określa w szczególności :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
  4. zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli i nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Rada Gminy, odrębną uchwałą ustanawia zasady, na jakich sołtysowi, jako przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  05‑12‑2005 13:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: akmiecik@finn.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  05‑12‑2005 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2015 10:20:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie