Skarbnik Gminy Czernichów


Beata SZCZYRK

 

Przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu - tel. 33 860 93 26.

 

Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy:

 1. Nadzoruje realizację budżetu gminy, czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzegania dyscypliny budżetowej.
 2. Opracowuje projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz okresowe sprawozdania dotyczące tych zmian.
 3. Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 4. Przygotowuje projekt budżetu.
 5. Dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji.
 6. Organizuje i czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 7. Nadzoruje i kontroluje działalność finansową jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy.
 8. Zatwierdza dokumenty księgowe do wypłaty.
 9. Kieruje rachunkowością urzędu.
 10. Realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej.
 11. Informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
 12. Prowadzi kontrolę wewnętrzną urzędu w zakresie przewidzianym w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej stanowiącym zał. do Regulaminu Organizacyjnego.
 13. Organizuje sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizację i kontrolę dokumentów.
 14. Opracowuje projekty zarządzeń Wójta Gminy w sprawie układów wykonawczych i zmian w budżecie oraz zmian planów finansowych zakładów budżetowych.
 15. Opracowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu na rany rok, uchwał zmieniających budżet, a także w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
 16. Nadzoruje i koordynuje prace związane z opracowaniem budżetu i planów finansowych zakładów budżetowych.
 17. Współpracuje z Radą Gminy i Komisjami Problemowymi.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  02‑07‑2007 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: akmiecik@finn.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  02‑07‑2007 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2019 14:20:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie