Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czernichów do 2015r.


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY CZERNICHÓW

Podstawę prawną do sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów stanowią ustalenia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 62 poz. 628). Uwzględnia on przede wszystkim ustalenia zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego. Ponadto Plan stanowi integralną część gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Czernichów.


W Planie opisano aktualny stan gospodarki odpadami, prognozy, cele i kierunki działań oraz niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami.


W sektorze komunalnym uwzględniono odpady komunalne, opakowaniowe, remontowo-budowlane i wielkogabarytowe, oraz komunalne osady ściekowe. Natomiast w sektorze gospodarczym analizie poddano odpady pochodzące od podmiotów gospodarczych. Podjęto również problem odpadów niebezpiecznych. zwracając szczególną uwagę na odpady niebezpieczne pochodzące od podmiotów gospodarczych, z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych, odpady zawierające azbest i PCB, motoryzacyjne, odpadowe urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 021KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  28‑12‑2006 09:57:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  28‑12‑2006 09:57:12
Data ostatniej aktualizacji:
28‑12‑2006 09:57:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie