Strategia Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030


Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030”

07‑11‑2017 14:26:07

Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Strategia rozwoju gminy stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinna kierować się Gmina Czernichów, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju. Dzięki zastosowaniu planowania strategicznego gmina jest w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, przewidzieć problemy i skutecznie je rozwiązywać oraz wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju. Planowanie strategiczne mobilizuje wszystkich interesariuszy do aktywności i działania na rzecz rozwoju gminy. W ramach opracowywania strategii nastąpi zdiagnozowanie zasobów gminy oraz czynników zewnętrznych przejawiających się m.in. tworzeniem partnerstw międzysektorowych czy umiejętnym korzystaniem ze środków unijnych. Strategia pozwala na precyzowanie jasnych i osiągalnych celów, kierunków rozwoju oraz skoordynowanych zadań do realizacji, które bliskie są oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnej. Działania strategiczne zaplanowane w ramach dokumentu przyczynią się m.in. do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta wspierająca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernichów

07‑11‑2017 14:29:01

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Czernichów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/NMVlKUgcrMKdNmLN2

 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 21 listopada br.

Państwa opinia na temat Gminy Czernichów jest dla nas bardzo cenna. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt dokumentu.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta projektu

07‑11‑2017 14:35:45

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030.  Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.

W związku z tym zapraszamy Państwa do wypełnienia poniżej załączonej karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez lokalny samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.  Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję przedsięwzięcia strategicznego. 

 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie do 21 listopada br. w następujący sposób:

-  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, Tresna, ul. Żywiecka 2

 - w postaci zeskanowanej na adres e-mail:  sekretarz@czernichow.com.pl

 

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  07‑11‑2017 14:21:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2017 14:39:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive